Novel·la de fulletó

Ruiz Zafón crea un món, una família de personatges lligats entre ells que ens atrapa i que ens obliga a continuar llegint. Personatges amb passats misteriosos per descobrir, protagonistes que busquen la seva pròpia història recolzant-se en les històries del passat. Trames que es van descobrint capítol rere capítol, de mica en mica, que ens intriguen i fan que no puguem parar, que vulguem saber el final, que ens calgui descobrir quin serà el detonant que farà que aquell personatge faci allò, i que aquell personatge faci allò altre.

Aquest suspens que es crea entre capítol i capítol ens recorda la novel·la de fulletó, una novel·la d’evasió que la gent necessita per a fugir d’una realitat difícil.

El fulletó és cadascuna de les parts o fascicles en què es publica una novel·la o qualsevol obra literària, de manera que es puguin relligar en un volum al final de la publicació.

Se serveix d’elements melodramàtics i de personatges profundament desgraciats. Fa servir diversos cops d’efecte, relacionats amb secrets familiars, per a mantenir el lector enganxat a la història.

Les obres publicades d’aquesta manera estaven molt en voga al segle XIX.

Fa servir tot d’estratègies encaminades a atrapar el lector, per infondre una sensació “d’ansietat” en els subscriptors.

Transparenta sense embuts els ressorts psicològics del joc que s’estableix entre el text i el seu receptor, l’anar i tornar entre les ficcions plasmades en un paper i la fantasia voraç dels lectors.

Segons Moufflet, «la novel·la de fulletó ha sorgit de la necessitat d’il·lusió , demostrada per infinites influències mesquines, per tal de trencar la monotonia a què aquestes es veuen condemnades. És una observació genèrica, vàlida per a totes les novel·les i no solament per a les de fulletó: cal analitzar quina il·lusió particular dóna al poble la novel·la de fulletó i els canvis experimentats per aquesta il·lusió en els diversos períodes històrico-polítics».

El cas més clar en L’ombra del vent és la història del protagonista. Un nen que investiga la història d’un escriptor desaparegut sense deixar rastre i que de mica en mica va descobrint coses que en un final, relligades, ens portaran a saber el passat, el present i potser el futur dels personatges.